Sinovantage Translations Co., Ltd.
Shenzhen Headquarters
Tel: +86-755-86272953; 86272952
Fax: +86-755-86272902
Address: Room 515, Hua Mei Jun D-1, Xin Hu Road, Bao’an District, Shenzhen, China, 518000
E-mail: [email protected]
Website: http://www.sinovt.com

Hong Kong Office
Tel: +852-30723345
Fax: +852-30723345
Address: Room 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
Website: http://www.sinovt.com

Xi’an Office
Tel: 029-81878114
Fax: 029-81878114
Address: Room 2615, Unit 1, Building 2, i Duhui, Yicuiyuan, Tangyan Road South, Xi’an, Shaanxi, China
E-mail: [email protected]
Website: http://www.sinovt.com